w

Prosjekt løypemaskin og garasje

I tilknytning til investering i ny løypemaskin har næringslivet gjennom sponsorbidrag muliggjort at ny maskin - en Prinoth Husky modell 2017 var på plass 10. oktober 2017.

Dette er en milepel i utviklingen av ski tilbudet på Herjangsfjellet.

Vi planlegger nå garasje og servicebygg på Trollhøgda. Servicebygget (en del) vil være åpent for brukere av løypenettet.

Vi har nå fått byggetillatelse på plass og bygging starter med grunnarbeid i juni 2018. Målet er at garasjebygget skal være ferdig før 1.november i år.

15.09.201710:29 Admin

Finansieringen skjer ved sponsorbidrag og gavebidrag samt toppfinansiering med lån. Helt vesentlig i denne sammenheng er velvilje fra Ofoten Sparebank som bidrar med betydelig sponsorbidrag, samt med toppfinansiering som lån.

Det er vår målsetting å redusere lånebelastning til null ved å øke sponsorbidrag utover dagens nivå, vi vil derfor fortsette vårt arbeide mot sponsormarkedet.

Herjangsfjellet

google map