w

Prosjekt løypemaskin og garasje

I tilknytning til investering i ny løypemaskin har næringslivet gjennom sponsorbidrag muliggjort at ny maskin - en Prinoth Husky modell 2017 var på plass 10. oktober 2017.

Dette er en milepel i utviklingen av ski tilbudet på Herjangsfjellet.

Vi planlegger nå garasje og servicebygg på Trollhøgda. Servicebygget (en del) vil være åpent for brukere av løypenettet. Planlagt byggestart er vår/sommer 2018.

15.09.201710:29 Admin

Finansieringen skjer ved sponsorbidrag og gavebidrag samt toppfinansiering med lån. Helt vesentlig i denne sammenheng er velvilje fra Ofoten Sparebank som bidrar med betydelig sponsorbidrag, samt med toppfinansiering som lån.

Det er vår målsetting å redusere lånebelastning til null ved å øke sponsorbidrag utover dagens nivå, vi vil derfor fortsette vårt arbeide mot sponsormarkedet.

Herjangsfjellet

google map