Gi ditt løypebidrag per VIPPS

Vår Vipps er: 95390 (velg "Kjøp og betal")

GI LØYPEBIDRAG HER: 
Vipps: 95390 (velg "Kjøp og betal")

eller til bank kto: 4605 42 66294

Herjangsfjellet