Om oss

Herjangsfjellet Tur- og Løypelag AL (HTL) ble stiftet i 2012 av skientusiaster fra Bjerkvik. Løypepreparering foregikk fra starten av med snescooter med ulike sporsettere.

Våren 2016 ble det tatt initiativ til prosjekt "løypemaskin/garasje". Prosjektet er blitt godt mottatt blant  sponsorer og brukere og ny løypemaskin var på plass til sesongen 2017/2018. Garasje og varmebu blir ferdigstilt til sesongen 2018/2019. 

Siden 9.november 2017 er HTL medlem av Norges idrettsforbund/skiforbundet med tilhørighet til Troms skikrets.

Vi vil først og fremst være et bredde idrettslag som vil legge vekt på å utvikle tilbud som svarer til en slik definisjon.
   

Vår visjon 

  • Tilby et lavterskel aktivitetstilbud i Narvikregionen.
  • Tiltaket skal ha betydning for  folkehelse, og det er vår langsiktige ambisjon
  • at det skal bli et fysisk tilrettelagt  tilbud til alle grupper av befolkningen, fra den aktive idrettsutøver til befolkningsgrupper i alle  aldre og med og uten ulike bevegelseshemninger.
  • Det er vår  ambisjon utvikle tur renn tilbudet i samarbeid med BCC til også å bli et trekkplaster for reiselivsnæringen.


Foreningens aktivitet og drift er dugnadsbasert. Finansieringen skjer gjennom løypebidrag fra privatpersoner, lag og foreninger og sponsormidler fra næringslivet.  Vår eksistens kan kun opprettholdes så lenge grunneiere, brukere, næringsliv og andre økonomiske bidragsytere synes vår eksistens er en god ide. 

Her finner du en filmsnutt fra Herjangsfjellet med løypekjører i aksjon https://youtu.be/PDyo9KJyBJ8

Foreningen har ikke et økonomisk formål og evt. driftsoverskudd går uavkortet til investeringer i utstyr og drift av løypelaget.

     
Info til foto i venstre spalte:

Vedtekter

Årsberetning og regnskap siste år

Klikk på for å se i stort format
IL HTL