w

Årsmøte 2019 - ILHTL

Medlemmene i IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag kalles inn til årsmøte

29.01.201914:27 Redaktør

Til medlemmene i IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag

 Innkalling til årsmøte i IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag

 

Årsmøtet avholdes den 19.3.2019, kl 1900 i Statnetts lokaler i Bjerkvik

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5.3.2019 til post@ilhtl.no  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://ilhtl.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Vedtekter ILHTL
Vedlegg til årsmøte innkalling