Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte i IL Herjangsfjellet Tur- og Løypelag

Til medlemmene i IL Herjangsfjellet Tur- og Løypelag

Styret innkaller til årsmøte i IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag. 

 

Årsmøtet avholdes den 30.03.2022 kl.1800 i Statnetts nye administrasjonsbygg i Bjerkvik, adresse Nordmoveien 89.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 16.03.2022 til post@ilhtl.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://ilhtl.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Det blir en enkel markering av at 2022 er vårt 10.driftsår.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Vedtekter ILHTL

Årsmøtedokumenter