Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte i IL Herjangsfjellet Tur- og Løypelag

Til medlemmene i IL Herjangsfjellet Tur- og Løypelag

Styret innkaller til årsmøte i IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag. 

 

Årsmøtet avholdes den 28.03.2023 kl.1800 i Statnetts administrasjonsbygg i Bjerkvik, adresse Nordmoveien 89.

 

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.03.2023 til post@ilhtl.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://ilhtl.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Det blir enkel servering.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

styret

 

 

 

 

 

Vedtekter ILHTL

Årsmøtedokumenter