w

Årsmøte 31.03.2020 - ILHTL

Medlemmene i IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag kalles inn til årsmøte

11.02.202021:31 Redaktør

Til medlemmene i IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag

 

Årsmøtet avholdes den 31.03.2020, kl 1900 i Statnetts lokaler i Bjerkvik

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.3.2020 til post@ilhtl.no  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://ilhtl.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Vedtekter ILHTL