w

Årsmøte 16.06.2020 - ILHTL

obs! Påmelding til post@ilhtl.no innen 09.06

11.02.202021:31 Redaktør

Til medlemmene i IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag

Opprinnelig årsmøtedato var 19.03.2020. På grunn av corona krisen ble møtet utsatt.

Styret innkaller herved til utsatt årsmøte i IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag

 

Dato: 16.juni 2020 kl 1800

Sted: Statnetts lokaler i Nordmoveien 93, Bjerkvik

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 09.06.2020 til post@ilhtl.no  

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Av hensyn til å kunne avvikle møtet innenfor gjeldende smittevernregler forutsettes forhåndspåmelding. Påmelding skjer til: post@ilhtl.no senest 1 uke før årsmøtedato.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Innkalling til Årsmøte 2020 - ILHTL
Vedtekter ILHTL
Vedlegg til årsmøte innkalling
Styrets forslag til saksliste