Du er viktig! Takk for at du er medlem i ILTHT

Medlemskontigent for 2021

28.02.202123:32 Redaktør

Medlemskontigenten betales enten inn til 

kontonr 4605.42.66294 eller

med Vipps til 95390

Innbetalingen merkes med navn på medlem(mene) og

"Medlemskontigent2021».

Kontingenten for 2021 er uforandret fra i fjor: 

Familiekontigent kr 400,-/år, gjelder for inntil 2 voksne, barn og unge

under 20 år på samme adresse

Enkeltmedlem kr 200,-

Barn og unge under 20 år kr 100,-

, click to open in lightbox