Ny sponsor

Nordkraft - ny sponsor

Vi er  svært fornøyd med at Nordkraft, som var en viktig sponsor i forbindelse med anskaffelse av løypemaskin, nå også bidrar økonomisk til drift av vår aktivitet. Sponsoravtalen fireårig avtale. Prosessen med inngåelse av avtalen har vært særdeles positiv, hvor Nordkraft har vist forståelse og innsikt i vår aktivitet  og samfunnsbetydningen av den. Nordkraft har i tillegg bidratt med positiv omtale i media. Vi takker og  håper også andre fortsatt vil bidra.

Ny sponsor