Anleggsarbeid på Bonsåsveien

Begrenset tilgang på preparert løype Fra Skallvann til kryss mot Maridalen

Statnett skal fornye en av sine 32 kV linjer som krysser Bonsåsveien og dermed vår skiløype. Vi er informert om at arbeidet vil starte 24.januar og vil foregå hele skisesongen. Entreprenøren skal benytte Bonsåsveien fra bom ved Skallvann og frem til krysset hvor man tar av mot Maridalen. Løypetraseen vil sporadisk bli benyttet til innkjøring av gravemaskin og daglig persontransport med snøskuter/ATV. i Parkeringsplassen ved Skallvetnet vil bli benyttet i  forbindelse med betongtransport(helikopter)

I sum vil aktiviteten begrense tilbudet om preparert skispor frem til og med kryss mpt Maridalen. Det vil fremgå av Skisporet.no om løypa er preparert eller ikke.

Ved betongtransport vil parkeringsplassen bli begrenset av transporten. Så langt tidspunkt for dette er kjent for oss vil vi informere via hjemmeside og facebook.