w

Prosjekt løypemaskin og garasje

I tilknytning til investering i ny løypemaskin har næringslivet gjennom sponsorbidrag muliggjort at ny maskin - en Prinoth Husky modell 2017 var på plass 10. oktober 2017.
Dette er en milepel i utviklingen av ski tilbudet på Herjangsfjellet.
Vi planlegger nå garasje og servicebygg på Trollhøgda. Servicebygget (en del) vil være åpent for brukere av løypenettet.Vi har nå fått byggetillatelse på plass og bygging starter med grunnarbeid i juni 2018. Målet er at garasjebygget skal være ferdig før 1.november i år.

Prosjekt Garasje:

16.juni kunne vi lese på vår Facebookside: -Yes, da er vi i gang 👍 Med byggetillatelsen i orden, er vi nå endelig i gang med grunnarbeidet til garasjebygg for tråkkemaskinen! Vi har mange gode støttespillere med oss, og til denne helga har Thune Transport kjørt nødvendige fyllmasser, som delvis er sponset av Arne Myreng mens Bjerkvik Maskin sørget for å få dette lagt ut og planert! Fullstendig «sponsor liste» blir lagt ut når vi er ferdig med garasjen 🙂

I begynnelsen av juli var det klart for støyping og planlagt gjennomføring tidlig august. Medio august var gulvet støpt ved hjelp av fantastiske støttespillere som sponset både betong, transport og pussing. Fantastisk!! Vi er så takknemlige. Stor takk til Hålogaland Grus og Betong for betong, til Veiservice Betongtransport for transport og utlegging og til slutt takk til Hans Johnny hos MesterBygg for pussing med «helikopter».

I slutten av august er det klart for byggestart av garasje til tråkkemaskinen. For å realisere dette prosjektet har vi vært helt avhengig av mange støttespillere og hjelpere, og vi vil undervegs presentere hver enkelt.
Thune Transport har har bistått med transport av fyllmasser inn i tomten, i tillegg stiller de alltid velvillig opp når vi har behov for transport av tråkkemaskinen, f.eks. når den skal på service eller reparasjon.
I slutten av oktober ble varmebua fraktet på plass til Trollhøgda ILHTL med hjelp av disse gode samarbeidspartnerne. Tusen takk!

Containeren som skal stå i bakkant av garasjen har nå blitt plassert, og flyttingen ble utført med bistand fra en annen god støttespiller: Statnett SF. Takk for hjelpen!

1.november: Nå nærmer vi oss ferdigstillelse av garasjen til trakkemaskinen, en av våre trofaste støttespillere, Bjerkvik Maskin har igjen stilt opp og sørget for tilkjøring og planering av masser rundt garasjen! Håvard og Bjørn er noen fantastiske karer og ikke bare stilte de opp med sin utrolige fagkunnskap og eminente jobbutførsel, de spanderte også både mat og drikke på alle oss andre som var på snekkerdugnad 🙂 Tusen takk Bjerkvik Maskin 👍

15.09.201710:29 Admin

Finansieringen skjer ved sponsorbidrag og gavebidrag samt toppfinansiering med lån. Helt vesentlig i denne sammenheng er velvilje fra Ofoten Sparebank som bidrar med betydelig sponsorbidrag, samt med toppfinansiering som lån.

Det er vår målsetting å redusere lånebelastning til null ved å øke sponsorbidrag utover dagens nivå, vi vil derfor fortsette vårt arbeide mot sponsormarkedet.

Herjangsfjellet