Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte i ILHTL 2020

Til medlemmer i IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag

 

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag

Årsmøtet avholdes den 31.mars 2020 kl 1900 i Statnetts lokaler i Bjerkvik
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest .......... til post@ilhtl.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://ilhtl.no
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Sakliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle årsberetning

Sak 8: Behandle regnskap

Sak 9: Behandle budsjett 2020, budsjett fremlegges i møtet.

Sak 10: Kontingent

Sak 11: Valg

 

Sak 12: Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene