Innmeldingsskjema

Jeg betaler gjeldende sats per år og merker innbetaling med navn og årstall.