Våre sponsorer

Bidrag fra næringslivet ga oss muligheten til å investere i ny løypemaskin i 2017. Finansieringen innebar sponsorbidrag, gavebidrag og toppfinansiering. Sparebank 68° Nords velvilje har vært avgjørende, med betydelig bidrag og toppfinansiering. Det er vårt mål å redusere lån til null ved å øke sponsorbidrag, vi vil derfor fortsette arbeidet mot sponsormarkedet. En stor takk til våre sponsorer/bidragsytere som er: